Världsledande lösningar för livslångt välmående

Ett 20 m² gym

Ett fungerande gym för rehabilitering kan man inrätta till exempel i ett före detta patient- eller mottagningsrum. HUR-maskinerna är designade så att man kan placera dem bredvid väggen, där de sparar utrymme samtidigt som man fortsättningsvis kan ta sig i och ur maskinerna utan hinder. Flera av våra HUR-maskiner är dubbelverkande, vilket ger ett gym i ett litet utrymme samma funktionella möjligheter som ett gym i en större sal.    

Gymmet på bilden är 20 m2 och omfattar centrala maskiner för träning både av nedre och övre extremiteterna samt en mångfunktionell HUR Pulley-maskin. En lista över maskinerna finns i nedre kanten av sidan.