Världsledande lösningar för livslångt välmående

Träningskoncept

I 25 år har HUR i samarbete med vetenskapliga samfund satsat på produktutveckling och konceptplanering. Som ett resultat av detta samarbete har HUR skapat bevisligen fungerande träningskoncept inom följande delområden:

Seniorträning
Rehabilitering
Wellness