Världsledande lösningar för livslångt välmående

En träningshörna i lobbyn

Utöver de egentliga träningslokalerna kan man placera ut motionshörnor till exempel vid lobbyn eller i korridorerna. Det är enkelt att droppa in i en trevlig motionshörna, som placerats där man rör sig. Motion kan bli en del av det man gör varje dag.  

Våra ljudlösa och ytterst lite utrymmeskrävande HUR- och NuStep-maskiner är enkla att placera var som helst, inte bara i motions- eller rehabiliteringslokalerna. Helheten på bilden tar upp 5 m².