Världsledande lösningar för livslångt välmående
07.08.2018

Försäkran Om Sunda Träningsresultat - Hur Medical Concepts Har Lanserats!

Är du i vård / rehabiliteringsbranchen och vill ha en resursbesparande lösning för uppnåendet av kundens mål? HUR Medical Concepts för förebyggande träning, sjukdomshantering och rehabilitering ger effektiva träningsresultat med vetenskapsbaserade träningsprogram och intelligent träningsutrustning.

Det finns fem lättanvända koncept med tillhörande träningsprogram:

 • FÖREBYGGANDE AV FALL
 • HYPERTONI
 • TYP 2 DIABETES
 • HJÄRTREHABILITERING
 • HÖFT- & KNÄREHABILITERING (som text guide, ej i mjukvaran))

HUR Medical Concepts förser yrkesutövare med en tydlig handlingsplan för rehabilitering- eller träningsprocesser i form av träningsprogram och frågeformulär. Därigenom sparar lösningen tid för personalen genom att eliminera rutinuppgifter och ge dem mera tid till att fokusera på klienten. (HUR Medical Concepts finns att aktiveras i HUR SmartTouch.)

 Fördelar

 • Vetenskapliga koncept ger sunda träningsresultat
 • Sunda träningsresultat höjer kundens livskvalitet
 • Sunda träningsresultat förbättrar anläggningens rykte och dess varumärkesvärde
 • Automatisering eliminerar rutinuppgifter och sparar personalens tid
 • Säkra vetenskapsbaserade lösningar inskänker trygghet hos yrkesutövarna
 • Omfattande, användarvänliga lösningar för träning och testning förenklar personalens jobb samt gör kundens träningsupplevelse smidigare.
 • Automatiserade lösningar möjliggör gruppinstruktion, vilket sparar tid och förbättrar lönsamheten per klient.

Bakgrund

Dr. Arto Hautala

HUR Medical Concepts baserar sig på forskningsresultat från hela världen, samt all den kunskap, erfarenhet och vetenskap som vi samlat på oss under nästan 30 år av feedback och bästa praxis, från samarbeten med forskningsinstitut, yrkesutövare och olika organisationer inom dessa områden.

Författaren är Dr. Arto Hautala, Forskningsdirektör på HUR. Dr Hautala har blivit utnämnd till ‘Physical Activity Guidelines Expert’ av Finnish Medical Society Duodecim och Executive Board of Current.